Een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor medewerkers? One size fits all bestaat niet!

13 februari 2024

Voor veel nieuwe collega’s binnen de BanGroep is de eerste kennismaking met het bedrijf met Tessa Mom of Chantal Bongers van HR. Zij doen hun best om goede nieuwe mensen aan boord te krijgen, maar willen ook zorgen dat bestaande collega’s met plezier naar en aan het werk gaan. Nu, maar zeker ook in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid, wat is dat nu eigenlijk? Tessa: “Vrijwel alles op HR-gebied kun je daar onder scharen. Alles wat erop gericht is dat iemand op zijn plek zit en doet wat-ie leuk vindt. Maar duurzame inzetbaarheid houdt ook in dat je, als medewerker, kunt inspelen op organisatie- of functieveranderingen. Of veranderingen in je persoonlijke situatie. Dat zorgt dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft voor de arbeidsmarkt.”

Chantal: “Duurzame inzetbaarheid gaat om een combinatie van belangrijke factoren die voor jou als medewerker optimaal dienen te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de omstandigheden, zoals passen in de cultuur en arbeidsomstandigheden. Maar ook moet je het juiste werk hebben: doen wat je gelukkig maakt en wat past bij je bekwaamheden en ambitie. Ondersteunend daaraan is ook het belang van een optimale (privé)omgeving naast het werk en een goede levensstijl. Zorgen dat je vitaal en gezond bent, zoals fysiek als mentaal en dat de verhouding werk-privé in balans is.”

Tessa vult aan: “Uiteindelijk is werkgeluk één van de belangrijkste pijlers om duurzaam inzetbaar te blijven. De basis moet zijn dat je werk je plezier geeft, je uitdaagt, bij je past en je er dus gelukkig in bent. Maar natuurlijk spelen er inderdaad ook andere factoren mee. Je kunt je werk bijvoorbeeld wel heel leuk vinden, maar als de juiste kennis ontbreekt of je bent niet fysiek in staat om je werk uit te oefenen, ervaar je geen werkgeluk en ben je niet duurzaam inzetbaar.”

Tussen de mensen staan

Wat doet de BanGroep om haar mensen gelukkig te houden? “Feestjes organiseren”, antwoordt Chantal. “Nee, zonder gekheid: allereerst zorgen voor de juiste cultuur”. Een cultuur waarbinnen mensen zich op hun gemak voelen. Voel ik me hier thuis? Kan ik hier doen wat ik leuk vind? En word ik gezien en gehoord, als werknemer en als mens?

“Onderdeel van de juiste cultuur en omstandigheden is dat wij vanuit HR daarom graag tussen de werknemers staan en zichtbaar zijn om zaken te bespreken”, gaat Chantal verder.

Tessa: “Soms zijn collega’s wat huiverig om zaken te delen, omdat ze denken dat wij aan de kant van de BanGroep staan. Dat is niet zo. Wij zijn een neutrale gespreks- en sparringpartner en zijn er voor de medewerker én organisatie. Die hebben allebei een groot belang bij het creëren van duurzame inzetbaarheid op individueel niveau. Als werkgever proberen we altijd zoveel mogelijk mee te denken waar we kunnen om te zorgen dat je als werknemer toch je werk goed kan blijven doen ondanks de omstandigheden waarin je verkeerd.”

Het gaat, zo stelt Chantal, verder dan alleen gelukkig zijn. “Naast het werkgeluk zijn er nog andere factoren die een grote invloed kunnen hebben op iemands duurzame inzetbaarheid, ook zaken waar je zelf niet direct invloed of grip op hebt. Vanuit onze rol is het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het onderzoeken wat duurzame inzetbaarheid voor iemand betekent en hoe we dit (nog verder) kunnen bevorderen. Dit is namelijk voor iedereen anders. Het gaat er om dat we bewustzijn bij medewerkers creëren over het belang van duurzame inzetbaarheid, waar dit van afhankelijk is en dat mensen zelf aan het roer staan om dit te realiseren, in samenwerking met ons. Jij bent de kartrekker, maar wij ondersteunen je graag door mee te denken in mogelijkheden (zowel werk- als privégerelateerd) en waar mogelijk concrete acties en maatwerkoplossingen in te zetten.”

Inzoomen op individu

Aan Netflixdekentjes en mutsen van de HEMA hangt soms een kaartje met daarop ‘one size fits all’. Dat is op werkgeluk en inzetbaarheidsbeleid niet van toepassing, vindt Tessa. “Dat is écht maatwerk. Wij zoomen in op wat een individu nodig heeft om gelukkig te zijn op zijn of haar werk en zo goed mogelijk uit de verf te komen. Dat is ook heel erg verschillend per levensfase.”

“Een timmerman van in de vijftig vindt het bijvoorbeeld belangrijk hoe hij fit blijft tot en ná zijn pensioendatum. Een jonge ouder zoekt vaak balans: hoe kan ik mijn werk goed doen en ook nog energie overhouden om een leuke papa of mama te zijn? En een bijna-pensionado denkt waarschijnlijk al na over hoe hij of zij de laatste jaren van zijn of haar loopbaan wil inkleden en ook daarna waardevol kan blijven in de maatschappij. Wij denken hierin graag met je mee waarbij het ook ons dagelijkse werk is om je zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren.”

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid

Chantal: “Omdat duurzame inzetbaarheid om concrete acties en maatwerk vraagt, zijn wij veel bezig met instrumenten gericht op duurzame inzetbaarheid. Zo hebben wij een breed repertoire aan methoden en instrumenten die we daarbij kunnen inzetten, zoals een persoonlijk ontwikkelplan of een 1-op-1 coachingsgesprek. Maar ook richten wij ons op vitaliteit, scholing en het bewaken of een medewerker zichzelf kan zijn binnen de (veranderende) kaders van onze organisatie. Onze aanpak is gericht om het welzijn en de groei van onze collega’s te bevorderen. Dat is allereerst in het belang van de medewerker en daarmee uiteindelijk ook voor de organisatie.”

Eén ding is zeker: bij de BanGroep geloven we niet in een standaardformule voor duurzame inzetbaarheid. Het draait allemaal om het individu, om maatwerk en om een gezonde mix van mensgerichte benaderingen en concrete instrumenten. Zodat je niet alleen nu, maar ook in de toekomst het liefst fluitend – maar in elk geval met frisse zin – naar je werk gaat.

Werken bij de bedrijven van BanGroep is als thuiskomen. Benieuwd geworden naar onze vacatures? Maak kennis met het BanGroepsgevoel via https://www.bangroep.com/werken-bij