Renewi & BanGroep houden zaken goed gescheiden

5 maart 2024

Waste no more. dat is de slogan van afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Die laat aan duidelijkheid niets te wensen over: Renewi wil afrekenen met afval en verspilling. Dat komt mooi uit, want dat willen we binnen de BanGroep ook. Geen mirakel dus, dat we nauw met elkaar samenwerken.

Afvalverwerking op een bouwplaats. Vergelijk het voor je eigen beeldvorming gerust met de hobbelende container die je ’s avonds duidelijk hoorbaar aan de straat zet. De ene week is het GFT-afval aan de beurt. De andere wordt de papiercontainer genadeloos op straat gezet. En wéér een andere keer de kliko met restafval. De sport is altijd om die restafvalcontainer zo leeg mogelijk te houden, want dat afval bestaat uit een mix van materialen en is daardoor moeilijker te recyclen.

Verschillende containers op de bouwplaats

Zo werkt het op de bouwplaats ook, zij het met iets grotere containers. Frank Kunen, accountmanager bij Renewi Nederland, legt het uit. “Op bouwplaatsen wordt afval gescheiden en verzameld in containers. Ook door de BanGroep natuurlijk. In opdracht van de BanGroep zamelen wij het bouwafval in, en verwerken we het. Daarvoor zetten we verschillende containers in voor diverse afvalstromen, zoals hout, metaal, en bouw- en sloopafval.” “Na inzameling sorteert Renewi het afval op locatie om herbruikbare materialen te identificeren. Vervolgens wordt
het afval naar gespecialiseerde verwerkingsfaciliteiten getransporteerd, waar het gerecycled, hergebruikt of op een milieuvriendelijke manier verwerkt wordt. Renewi draagt zo bij aan duurzaam afvalbeheer en het verminderen van de impact van bouwactiviteiten op het milieu”, besluit Frank zijn spoedcursus afvalmanagement.

“De BanGroep heeft een keurig rapport volgens Frank: “99% van de grondstoffen wordt gerecycled. Door het goed scheiden van afval wordt op jaarbasis ongeveer 500 ton CO2 vermeden. Dat zijn mooie cijfers.”

Het rapport van de BanGroep

Afgevoerde materialen en stoffen goed kunnen verwerken, begint al vóór het deponeren in de container. Frank: “Goed scheiden, daar valt of staat alles mee. Hierdoor kunnen we waardevolle materialen recyclen en hergebruiken, waardoor er minder vraag naar nieuwe grondstoffen is.” En: hoe meer afval kan reïncarneren tot een nieuw materiaal of product, hoe minder de verbrandingsoven in moet. Verbranding van afval produceert luchtverontreinigende stoffen, waaronder koolstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof. Deze emissies moet je niet in de atmosfeer willen hebben. En ook niet in je luchtwegen. Hoeveel afval produceert BanBouw eigenlijk per jaar? Dat is ongeveer anderhalf miljoen kilo, als je alle projecten op het gebied van realisatie en onderhoud optelt. 86 procent is bouw- en sloopafval. 11 procent hout, 1 procent papier en karton, 1 procent schroot en 1 procent restafval. Een keurig rapport, duidt Frank. “Het houdt in dat 99% van de grondstoffen gerecycled wordt. Door het goed scheiden van afval wordt op jaarbasis ongeveer 500 ton CO2 vermeden. Dat zijn mooie cijfers.”

Communicatie is de sleutel

Toch is er altijd ruimte voor verbetering, vindt ook Frank. “Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Je ziet dat op grote bouwterreinen, zoals Oranjekade in Helmond, heel veel werklieden van verschillende nationaliteiten rondlopen. Die zijn zich niet allemaal even goed bewust van het belang van het zorgvuldig scheiden van afval. Of de aanduidingen van de afvalstromen op de containers zijn niet goed duidelijk. Daardoor belandt er vaker dan nodig afval op de grote hoop. Daar valt de laatste winst te behalen.”

Toekomstige ontwikkelingen

De komende jaren wordt er nog meer aandacht besteed aan een manier van afvalverwerking die de planeet en de mens zo min mogelijk belast. “Er vindt een verschuiving plaats naar een circulaire economie, met de focus op hergebruik, recycling en minimalisering van afval”, meldt Frank. “Daarnaast gaat de techniek ons ook helpen. Er ontstaan verbeterde sorteerprocessen en recyclingmethoden, waardoor steeds meer afval gerecycled kan worden. Je ziet verder dat er meer aandacht is voor educatie en dat de wet- en regelgeving steeds strenger wordt. Het wordt steeds minder aantrekkelijk om afval ongeorganiseerd aan te bieden. Goed scheiden en recyclen loont. Daarin weten de BanGroep en wij elkaar gelukkig al goed te vinden.”